Попаднах на това видео, ровичкайки из добре познатия сайт….

Ами… аз по принцип съм виждала хора да минават през тези 5 етапа, ама жирафа е доста по-забавен….

One Response to “Петте етапа”

  1. …освен това вратовете на хората обикновено са по-къси от тези на жирафите, т.е. главата при повечето хора не стърчи над повърхността, когато достигнат дъното… за съжаление :-(

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

© 2013 iffi Suffusion theme by Sayontan Sinha