Днешния icq фън включва един весел дълъг списък с “Качествата на жените“.

Интересно ми е жените да споделят колко свои качества са открили в списъка.
За мъжете – приятелките ви кои от качествата притежават? (а вие кои притежавате :-P)
И за тези, които ме познават – колко от изброените според вас се отнасят за мен?
Аз успях да се позная в 30 от тях :-)

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

© 2013 iffi Suffusion theme by Sayontan Sinha