На бившите колеги от “Мусала” им е хрумнала чудесната идея да добавят рубрика с фокуси към вътрешно-фирменото издание Musala Insight.
Това е първия фокус на от поредицата, която се очаква да бъде update-вана веднъж месечно.
Въпреки че фокусите са доста по-ефектни наживо (аз имах удоволствието да видя няколко в последния си ден в Мусала), с нетърпение ще чакам следващите online издания.

Успех, Маг Стако :-)

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

© 2013 iffi Suffusion theme by Sayontan Sinha